MBA CET 2019 Test Series
elc
30 students currently
Studying in JBIMS
 • Vaibhav Muley 99.99
 • Siddharth Thombre 99.99
 • Shyam Nair 99.96
 • Vaibhav Harde 99.96
 • Omkar Rudrawar 99.95
 • Sharangdhar Dehadrai 99.94
 • Shubham Narkhede 99.88
 • Shivanshu Yadav 99.88
 • Ashish Metkar 99.81
 • Piush Parulkar 99.83
 • Rahul Patil 99.81
 • Sanket Badhan 99.74
 • Vaibhav Nandre 99.70
 • Shreyas Waingankar 99.44
 • Ashish Tadvi 92.28
 • Amey Ahirrao 99.98
 • Durgesh Deshmukh 99.97
 • Vaibhav Deshmukh 99.97
 • Kiran Nair 99.97
 • Shrikant Patil 99.96
 • Armogan Khan 99.95
 • Rutuja Dharkar 99.87
 • Rohit Gadekar 99.76
 • Parth Jethwa 99.36
 • Akshay Mhole 99.02
 • Mayur Palkar 99.02
 • Lalit Daine 98.89
 • Nitin Fatkare 98.89
 • Jayant Rengade 98.27
 • Swapnil Pardhi 94

30 students currently studying in JBIMS


News & Events
Shortcut Techniques

Testimonial

Krushna Deshmukh, CMAT AIR 1, JBIMS

I want to thank the entire ELC team for making it...

Click to Read Complete Article..